Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
  1. Úvod
  2. Ochrana osobních údajů e-shopu
Ochrana osobních údajů e-shopu

Účel zpracování

Vámi uvedené údaje a informace v kontaktním formuláři budou zpracovány společností VM PLUS, spol. s r.o. za účelem vyřízení Vaší zprávy/dotazu.

Právní důvody ke zpracování:
Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro vyřízení Vaší zprávy/dotazu. Bez uvedení povinných údajů nebude možné Vaši zprávu/dotaz vyřídit.

Rozsah zpracovávaných údajů:
Za výše uvedenými účely můžeme dle konkrétního dotazu zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje z kontaktního formuláře v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ zprávy/dotazu, případné další osobní údaje, které uvedete v doplnění Vašeho dotazu.

Doba zpracování:
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu (maximálně 6 měsíců), pokud nebude další uchování nutné pro účely, které dovoluje zákon (např. soudní spor).

Způsob zpracování osobních údajů a zpřístupnění:
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti VM PLUS, spol. s r.o., a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Předání osobních údajů:
Vaše osobní údaje ani jejich části nebudou předány třetím stranám.

Vaše práva:
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:
– na přístup k osobním údajům,
– na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 
– na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, 
– na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, 
– na vznesení námitky, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, 
– na možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte-li dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá zákonná práva, kontaktujte nás.

Informace pro zákazníky

 

Kontakty

+420 601 017 000
info@zoomlion.cz

 

Kde nás najdete

Vratislavická 1012

Liberec VI-Rochlice, 460 06